Uvjeti korištenja i prodaje

UVJETI KORIŠTENJA I KUPNJE

Korištenje

Internet stranice odnosno „webshop“ mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uvjetima kupnje koji su ovdje navedeni. Molimo Vas da Uvjete kupnje obavezno i pažljivo pročitate prije korištenja www.sveisvasta.hr odnosno Sveisvašta.hr webshopa u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istom ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Kada pristupate kupnji proizvoda putem online kupnje ili posjećujete ove internet stranice radi dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, smatramo da ste se upoznati i da ste suglasni s ovim Uvjetima kupnje, u suprotnom Trgovina Sve i svašta se oslobađa svake odgovornosti. Ako niste suglasni s ovim Uvjetima kupnje, nemojte koristiti ovu internetsku stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima, već posjetite našu trgovinu gdje će Vam naše ljubazno osoblje pružiti sve potrebne informacije i gdje možete ostvariti kupnju proizvoda iz našeg prodajnog asortimana.


Pojmovi

Prodavatelj proizvoda ponuđenih u internet trgovini je SVE I SVAŠTA Obrt za trgovinu, vlasnik Iva Širanović, Sveisvasta.hr je internetska domena  www.sveisvasta.hr u vlasništvu Prodavatelja i upotreba iste se ne naplaćuje, dok se za sam pristup internetu i korištenju daljinskog prijenosa podataka, te naknadi za pružanje takve usluge obratite svojem operateru. Kupac je svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod.

Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na internetskim stranicama webshopa, a koje je moguće kupiti putem online kupnje.

Korisnik webshopa je svaka osoba koja web stranicu www.sveisvasta.hr koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korištenje webshopa je pristup stranici/domeni www.sveisvasta.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja internet kupnje.

Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om. Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata. Ugovor o kupoprodaji je između Prodavatelja i Kupca sklopljen u trenutku kada Kupac plati robu.

Online kupnja ili internet prodavaonica je ostvarivanje kupnje proizvoda putem domene www.sveisvasta.hr u daljnjem tekstu webshopa.

Roba se naručuje temeljem elektronskog obrasca ili telefona (u slučaju telefonskog naručivanja, potrebno je znati šifru svakog proizvoda, u protivnom nećemo preuzeti narudžbu).

Kupac se  registrira na webshopu putem online forme  klikom na Moj Račun.

Robu birate iz izloga webshopa koji je složen po kategorijama. Po odabiru proizvoda možete kliknuti na njegove detalje i saznati dodatne karakteristike te ga bolje pogledati, a želite li kupiti, samo kliknete na košaricu i on će se odmah naći u njoj. U košarici ćete definirati količinu proizvoda, uz mogućnost odustanka od kupnje. U svakom trenutku vaša je košarica vidljiva i dostupna te možete mirno nastaviti pregledavati izlog. Po završetku razgledavanja, vratite se na košaricu i odaberite Podaci za narudžbu i Naruči. Kupac ispunjava obrazac s osnovnim podacima za način plaćanja i dostavu odabranih proizvoda. Obavijest o uspješno izvršenoj kupnji stiže na vašu e-mail adresu.

Osim elektronskim putem, prodaja proizvoda sa webshopa može se obaviti i telefonskim putem, pozivom na telefon +385 1 65 88 402. Narudžbe iz inozemstva primamo putem e-maila: sve@sveisvasta.hr  .


Predugovorne obavijesti

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti 2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa 4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka 5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed 6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi 7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca 8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji 9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način 10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona 11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora 12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke 13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu 14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona 15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje 16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji 17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja 18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja 19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati 20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti. Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima kupnje.


Uvjeti kupnje

Putem webshopa moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području. Narudžbe iz inozemstva primamo isključivo putem e-maila: sve@sveisvasta.hr . Korištenjem webshopa smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Uvjetima kupnje te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik webshopa nije pročitao Uvjete kupnje.


Registracija

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Korisnici webshopa dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup i/ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi webshop.


Naručivanje proizvoda

Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se Kupac registrira na za to predviđenom mjestu. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (newsletter). Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na webshopu. Proizvodi se naručuju putem košarice. Prodavatelj se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom plaćanja proizvoda. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca e-mailom i/ili telefonski po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni. Detaljnije objašnjenje procesa online kupnje Kupac može dobiti e-mailom i/ili telefonski na kontakt podatke koji su navedeni pod “Pojmovi“ ovih Uvjeta korištenja.


Načini plaćanja

Trenutni mogući oblici plaćanja su:

 • Pouzećem
 • Plaćanje po predračunu

Pouzećem: Trošak dostave bit će prikazan na vašoj narudžbi i računu, a iznosi 5,50 (41,44 kn) za područje cijele Republike Hrvatske. Za sve narudžbe iznad 100,00 (753,45 kn) dostava je BESPLATNA.

Plaćanje po predračunu: može se izvršiti dostavom predračuna na Vašu e-mail adresu ili broj fax-a, te Vašom uplatom na naš žiro računHR7324840081100516124 kod Raiffeisen banke. Sve eventualne bankovne troškove koji mogu nastati prilikom transfera novca, snosi kupac. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave.


Otprema i dostava proizvoda

Proizvode naručene putem webshopa dostavljamo isključivo na područje Republike Hrvatske putem kurirskih usluga. Narudžbe zaprimljene radnim danom (ponedjeljak – petak) bit će obrađene u roku dva radna dana. Za narudžbe zaprimljene subotom, nedjeljom i državnim blagdanima prikup pošiljke će biti organiziran u roku dva radna dana, a pošiljka će biti dostavljena prema Uvjetima koje pruža kurirska služba. U našem slučaju je to tvrtka GLS Croatia koja jamči dostavu najkasnije u roku tri radna dana od prikupa za kontinentalnu Hrvatsku, odnosno pet radnih dana na otoke. Trošak dostave bit će prikazan na vašoj narudžbi i računu, a iznosi 5,50 (41,44 kn). Za sve narudžbe iznad 100,00 (753,45 kn) dostava je BESPLATNA. Proizvodi će biti složeni i zapakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Prilikom preuzimanja dostavljenih proizvoda Kupac je dužan obaviti pregled pošiljke na sljedeći način:

 • provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.
 • obavezno otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode  s računom, a ukoliko nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti.

Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je suglasan da nema prigovora na isporučene proizvode. Ako je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer naknadne reklamacije Prodavatelj neće uvažiti. Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (jamstveni list, obavijest o proizvodu, upute za korištenje proizvoda, tehnička uputa, izjava o sukladnosti i drugo), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je Kupac pregledom pošiljke uočio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima. U slučaju kada Kupac naručene i plaćene proizvode odbije preuzeti bez valjanog razloga, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca naknadu troškova manipulacije i transporta. Naručeni proizvodi dostavljaju se do ulaza u stambeni objekt. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi robu do kata na kojem stanuje Kupac već samo do ulaza u stambenu zgradu. Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske. Ako vaš proizvod nemamo na zalihi, kontaktirati ćemo vas i dogovoriti želite li otkazati narudžbu, djelomično otkazati ili pričekati da proizvod dođe na zalihu.


Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/2014), Kupac može poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama/trgovinama Prodavatelja na adresi navedenoj u Pojmovima ovih uvjeta korištenja (vrh stranice). Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga. Odgovor na prigovor Kupca Prodavatelj će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača dati u pisanom obliku najkasnije u roku 14 dana od dana primitka prigovora.


Informativni obrazac o pravu na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

 1. Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga.
 2. Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je Kupcu, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
 3. Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.
 4. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
 5. Kupac je dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. Zakona o zaštiti potrošača. U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 6. Prodavatelj mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci Kupca da raskida ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, vratiti Kupcu sve što je ovaj platio na temelju ugovora. Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat Kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od vrste standardnog prijevoza koji je ponudio Prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju, ako bi o tome Prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
 7. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
  • ugovor Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako ugovor bude u potpunosti ispunjen
  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
  • Kupac posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
  • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
  • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
 8. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
 9. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na mrežnoj stranici Prodavatelja Kupac može elektronički ispuniti i poslati.
 10. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Materijalni nedostatak postoji:

 • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji,
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora


Uvjeti, rokovi i postupak izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora

Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) dana raskinuti svaki kupoprodajni ugovor sklopljen sredstvima elektroničke komunikacije na www.sveisvasta.hr  internetskim stranicama na način predviđen ovim Uvjetima, ne navodeći za to razlog. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok od 14 dana počinje teći od dana kada je Kupcu proizvod predan u posjed, a u slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge od dana sklapanja ugovora. Kupac raskida kupoprodajni ugovor u zakonski dozvoljenom roku od 14 (četrnaest) dana pisanom obaviješću o raskidu poslanom Trgovcu, koja se može poslati poštom i na e-mail adresu:

U pisanoj obavijesti se obavezno moraju navesti podaci s računa/narudžbe (redni broj, datum, iznos, proizvod) te podaci Kupca (ime i prezime, kontakt telefonski broj i e-mail) te naziv banke i broj tekućeg računa na koji Kupac želi povrat novca. Ukoliko kupac traži povrat sredstava, treba priložiti broj tekućeg računa, naziv banke te druge podatke ili preslike dokumenata nužne za nedvojbenu identifikaciju.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA SKLOPLJENIH NA DALJINU

Ugovor je raskinut u trenutku kada je Trgovac primio obavijest o raskidu, s time da se smatra da je ugovor raskinut na vrijeme ako je obavijest o raskidu upućena unutar zakonskog roka. U slučaju raskida ugovora u zakonski dozvoljenom roku, Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Trgovcu na adresu: SVE I SVAŠTA, Gornjostupnička 24B, 10255 Gornji Stupnik uz napomenu „Povrat Web narudžbe“. Trgovac je dužan što je moguće prije, a najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti Kupcu cjelokupan iznos koji je Kupac do trenutka raskida platio na temelju ugovora za kupljene proizvode.


Povrat i reklamacije

Kupac ima pravo na povrat robe u slijedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Prodavatelj će odobriti povrat robe nakon prijema opravdane reklamacije telefonski ili pismeno (reklamacije@sveisvasta.hr), koje zaprimi do četrnaest (14) radnih dana od primitka robe, s instrukcijama za povrat robe. Prodavatelj ne odgovara za krivo naručenu robu, niti istu zamjenjuje drugom. U slučaju nemogućnosti isporuke druge robe, nadoknadit ćemo vam poštanske troškove povrata robe i eventualnu vrijednost robe koju nismo više u mogućnosti isporučiti. Reklamirana roba do povrata sredstava ostaje vaše vlasništvo.

Oštećenja nastala nestručnim rukovanjem ili u transportu, osim transporta dostavom, kupac sam plaća i nisu predmet garancije.

U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati ili promijeniti narudžbu, odnosno, prihvatiti novi rok isporuke. Odluči li se potrošač otkazati narudžbu prodavatelj će kupcu vratiti uplaćen novac što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je nastupilo zakašnjenje.

Moguće je vratiti proizvod koji nema istu funkcionalnost i namjenu, ali nije moguće vratiti proizvod zbog boje, veličine ili iz razloga da Vam se proizvod ne sviđa.

Ovdje još jednom napominjemo da izgled proizvoda može u detaljima biti različit od onog sa fotografije na stranicama www.sveisvasta.hr.

U slučaju zamjene proizvoda za drugi proizvod kupac samostalno snosi troškove dostave do adrese prodavatelja i od adrese prodavatelja do kupca.

Jamstvo na originalnost proizvoda definirano je od strane samih autora te se kao takvo prosljeđuje kupcima za pojedine proizvode.

Sve reklamacije proizvoda i usluga moguće je dostaviti putem e-maila na adresu: reklamacije@sveisvasta.hr


Autorska prava i intelektualno vlasništvo

Trgovina Sve i svašta polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela internetske stranica, bez dozvole vlasnika, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvolu od proizvođača/distributera proizvoda. Fotografije i opisi pojedinih proizvoda dobiveni su od proizvođača/dobavljača i ne moraju nužno biti identični. Naši djelatnici  nastoje što točnije navesti karakteristike proizvoda. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i fotografiji proizvoda.


Podaci o Naručitelju

Jamčimo za sigurnost i tajnost svih podataka o Kupcu. Podaci moraju biti potpuni i vjerodostojni. Ukoliko je adresa Kupca različita od adrese primatelja Kupac je dužan navesti točne podatke koji trebaju odgovarati adresi navedenoj u narudžbi. Ukoliko dođe do bilo kakvih problema ili nejasnoća molimo da nam se obratite e-mailom na adresu: reklamacije@sveisvasta.hr

Podaci o primatelju

Jamčimo za sigurnost i tajnost svih podataka o primatelju. Podaci moraju biti potpuni i vjerodostojni. Ukoliko dođe do bilo kakvih problema ili nejasnoća molimo da nam se obratite e-mailom na adresu: reklamacije@sveisvasta.hr

Izjava o privatnosti

Prodavatelj se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


Izmjene

Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih pravila i uvjeta bez prethodne najave, i to djelomično ili u potpunosti, u bilo koje vrijeme. Molimo Vas da prije kupnje provjerite Uvjete korištenja kako ne bi dolazilo do nesporazuma prilikom kupnje, dostave robe i drugih aktivnosti vezanih za www.sveisvasta.hr.

Sve promjene primijenit će se na korištenje www.sveisvasta.hr stranica. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas obratite se na naše kontakte sa svojim primjedbama i za to vrijeme nemojte koristiti usluge internet trgovine.


Korištenje kolačića

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija ( Cookies ). Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja Cookie – a zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane internetske stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za internetsku stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu internetsku stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođeneVašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – internetske stranice ne mogu dobiti pristup informacijam a koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem internetskom pregledniku. Za informacije opostavkama kolačića, odaberite internet – preglednik koji koristite. Chrome Firefox   Internet Explorer 9    Internet Explorer 7 i 8  Opera   Safari

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na internetskim stranicama

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih internet – mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih internet mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s intenret mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića internet mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom internet mjestu.

 

Dodaj me na listu Obavijestit ćemo vas kada proizvod stigne na stanje. Ostavite valjanu adresu e-pošte u nastavku.